Мэдээ мэдээлэл

2019 ОНЫ 05 САРЫН 16-НЫ МЭДЭЭ

2019 оны 05 сарын 24

оху, бнхау болон монгол улсын хил дагууд байрлах тусгай хамгаалалттай газруудын дунд хугацааны хамтарсан төлөвлөгөөг хэлэлцэх сургалт семинар зохион байгуулагдл...

Цааш унших

"байгалиа хамгаалья, хуулиа дээдлье" сэдэвт тэмцээнийг орчны бүсийн сумдын ахлах ангийн сурагчидийн дунд зохион байгуулав.

Цааш унших

байгууллагын дотоод харилцаа хандлага, удирдлагын сэтгэлзүй сэдвээр имако институт-ийн хамт олон иж бүрэн хөтөлбөрөөр 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр сургалт зохион б...

Цааш унших

4 дүгээр сарын 24-ны өдөр gef-ийн (даян дэлхийн байгаль орчны сан) 120 төлөөлөгч хустайд зочиллоо. мөн монгол улсын шинжлэх ухааны академийн ерөнхий ба сорилын ...

Цааш унших

2019 оны 4 дүгээр сар 13-нд хбцг-ын орчны бүсийн 3 сумын 10 иргэнд зүймэл даавуу эдлэлийн сургалтыг “шинэ замнал” тбб-тай хамтран амжилттай зохион байгуулав. хү...

Цааш унших

хустайн цогцолборт газар төвийн удирдах зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдаж шинэ гишүүдээ баталж, төвийн төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцлээ.

Цааш унших

орчны бүсийн малчдын бүлгийн ахлагч нар болон идэвхитэн байгаль хамгаалагч нарын хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Цааш унших

3 ДУГААР САРЫН 28

2019 оны 04 сарын 01

хустайн цогцолборт газрын захиргаанаас жил бүрийн 3 сард бүх ажилчидаа эмнэлэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдлаа.

Цааш унших

хустайн байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсийн нэгдсэн зөвлөл хуралдав.

Цааш унших

байгаль хамгаалагч нарын цугларалтыг зохион байгуулж санамж бичиг тараав.

Цааш унших

монголчуудын дээд шүтээн адууны ойрын төрөл, тахил шүтээн, тахийг алдчихгүйн төлөөнөө хустайн байгалийн цогцолборт газар, тахийн тал, хомын тал хичээнгүйлэн ажи...

Цааш унших

монгол улс, хбнгу-ын засгийн газрын хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд герман улсын сэргээн босголт, хөгжлийн банкаар дамжуулан монгол улсад хэрэгжүүлж буй “би...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now