Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Зүүн хойд Азийн орнуудын бүс нутгийн засаг захиргаа, харилцаа, хамтын ажиллагааны дээд хэмжээний “Саммит” 24 дэх удаагийн уулзалт 2019 оны 07 дугаар сарын 29-31...

Тахийн унаганы бойжилт 80 хувьтай байна. Эргүүл шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.

ХБЦГазрын Орчны бүсийн нэгдсэн зөвлөл хуралдлаа. Монгол тарвага нутагшуулах үйл ажиллагаа үргэлжилж 50 толгой тарвагыг Говьсүмбэр аймгийн Чойрын Богд байгалийн ...

Төв аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас эрүүл ахуйн шалгалт хийж сорил тавьсан дүнг доор танилцуулж байна.

Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газрын орчны бүсэд цаг агаарын онц ноцтой үзэгдэл болж иргэд асар их хохирол амслаа.

Хустайд 8 буга хүзүүвчилж, Хустайгаас нийтдээ 80 тарвага Сүхбаатар болон Дундговь аймгуудад амжилттай нутагшууллаа.

5 дугаар сарын 23 болон 24-ны өдрүүдэд Хустайн ажилчид сургалтанд хамрагдлаа.

5 дугаар сарын 30-ны мэдээ

2019 оны 06 сарын 06

Хустайн орчны бүсийн малчид сургалтад хамрагдлаа.

2019 оны 05 сарын 16-ны мэдээ

2019 оны 05 сарын 24

ОХУ, БНХАУ болон Монгол улсын хил дагууд байрлах Тусгай Хамгаалалттай Газруудын дунд хугацааны хамтарсан төлөвлөгөөг хэлэлцэх сургалт семинар зохион байгуулагдл...

"Байгалиа хамгаалья, Хуулиа дээдлье" сэдэвт тэмцээнийг орчны бүсийн сумдын ахлах ангийн сурагчидийн дунд зохион байгуулав.

Байгууллагын дотоод харилцаа хандлага, удирдлагын сэтгэлзүй сэдвээр Имако институт-ийн хамт олон иж бүрэн хөтөлбөрөөр 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр сургалт зохион б...

4 дүгээр сарын 24-ны өдөр GEF-ийн (Даян дэлхийн байгаль орчны сан) 120 төлөөлөгч Хустайд зочиллоо. Мөн Монгол улсын Шинжлэх Ухааны Академийн Ерөнхий ба Сорилын ...