Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

10-р сарын 3, 4-нд ХБЦГ –ын орчны бүсийн малчдын хурал боллоо. Уламжлалт энэ хуралд орчны бүсийн Алтанбулаг, Аргалант, Баянхангай сумдын90 малчин иргэд оролцлоо...

ХБЦГ-ын 9 сарын 28-ны мэдээ

2018 оны 09 сарын 29

Мобиком корпорацийн тусламжтайгаар холбоо харилцаагаа сайжруулж байна

ХБЦГ-ын 9 сарын 6-ны мэдээ

2018 оны 09 сарын 07

Хустайн байгалийн цогцолборт газарт шүлхий өвчин гарсны дагуу дараах тушаалын дагуу ажиллаж байна.

ХБЦГ-ын 9 сарын 3-ны мэдээ

2018 оны 09 сарын 05

Хустайн байгалийн цогцолборт газрын нутаг баруун мандалд Баянхонгор аймгаас нүүдэллэж явсан тууврын малаас шүлхий өвчин гарсан тул Төв аймгийн Алтанбулаг сумын ...

ХБЦГ-ын 8 сарын 16-ны мэдээ

2018 оны 08 сарын 17

8-р сарын 15-нд ХБЦГ-ын ОБНЗ-ийн ээлжит хурал болж ХЦГТ-ийн захирал Ц.Дашпүрэв, ОБ-ийн мененжер Б.Ганхуяг, хамгаалалтын менежер Г.Ууганбаяр нар мэдээлэл хийсэн.

Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газрын байгаль хамгаалагч, жолооч нар хамтран Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутгийн самбар тэмдэгийг байгалийн чулуу мод ашиглан хийв....

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны сайд Н. Цэрэнбат зочилж Хустайн үйл ажиллагаатай танилцав.

1 group of takhi transfer from Bayan valley to Khuurai valley. This group name is Denall

ХБЦГ-ын 7 сарын 26-ны мэдээ

2018 оны 07 сарын 27

Эко-сайн дурын ажилтнууд болон Хустайн Хүүхдүүд бүлгэмийнхэн хамтран хог түүв

ХБЦГ-ын 6 сарын 21-ны мэдээ

2018 оны 06 сарын 22

Хустайн цогцолборт газрын орчны бүсийн 3 сумын нэг болох Алтанбулаг сумын МАА-н үйлдвэрлэгчдийн зөвлөгөөнд оролцлоо.

ХБЦГ-ын 6 сарын 14-ны мэдээ

2018 оны 06 сарын 15

6-р сарын 14 ний байдлаар ХБЦГ-т 54 тахийн гүү унагалсанбөгөөд 31 унага бойжиж байна