Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

"Байгалиа хамгаалья, Хуулиа дээдлье" сэдэвт тэмцээнийг орчны бүсийн сумдын ахлах ангийн сурагчидийн дунд зохион байгуулав.

Байгууллагын дотоод харилцаа хандлага, удирдлагын сэтгэлзүй сэдвээр Имако институт-ийн хамт олон иж бүрэн хөтөлбөрөөр 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр сургалт зохион б...

4 дүгээр сарын 24-ны өдөр GEF-ийн (Даян дэлхийн байгаль орчны сан) 120 төлөөлөгч Хустайд зочиллоо. Мөн Монгол улсын Шинжлэх Ухааны Академийн Ерөнхий ба Сорилын ...

2019 оны 4 дүгээр сар 13-нд ХБЦГ-ын Орчны бүсийн 3 сумын 10 иргэнд зүймэл даавуу эдлэлийн сургалтыг “Шинэ Замнал” ТББ-тай хамтран амжилттай зохион байгуулав. Хү...

Хустайн Цогцолборт Газар Төвийн Удирдах зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдаж шинэ гишүүдээ баталж, төвийн төсөв төлөвлөгөөг хэлэлцлээ.

Орчны бүсийн малчдын бүлгийн ахлагч нар болон идэвхитэн байгаль хамгаалагч нарын хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.

3 дугаар сарын 28

2019 оны 04 сарын 01

Хустайн Цогцолборт Газрын Захиргаанаас жил бүрийн 3 сард бүх ажилчидаа эмнэлэгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдлаа.

Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газрын Орчны бүсийн нэгдсэн зөвлөл хуралдав.

Байгаль хамгаалагч нарын цугларалтыг зохион байгуулж санамж бичиг тараав.

Монголчуудын дээд шүтээн адууны ойрын төрөл, тахил шүтээн, тахийг алдчихгүйн төлөөнөө Хустайн байгалийн цогцолборт газар, Тахийн тал, Хомын тал хичээнгүйлэн ажи...

Монгол улс, ХБНГУ-ын Засгийн газрын хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд Герман улсын Сэргээн босголт, хөгжлийн банкаар дамжуулан Монгол улсад хэрэгжүүлж буй “Би...

2018 оны 11-р сарын 28-нд ХБЦГ-ын байгаль хамгаалагчдын ээлжит цугларалт боллоо.