2019 оны 05 сарын 16-ны мэдээ

2019 оны 05 сарын 24

ОХУ, БНХАУ болон Монгол улсын хил дагууд байрлах Тусгай Хамгаалалттай Газруудын дунд хугацааны хамтарсан төлөвлөгөөг хэлэлцэх сургалт семинарыг Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сан болон Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын яамны ТХГНУГазар мөн Хустайн Байгалийн Цогцолборт газар хамтран зохион байгууллаа. Уулзалт семинарын гол зорилго нь хил дагууд байрлах хамгаалалттай газруудын бэрхшээл шийдвэрлэх арга зам мөн дунд хугацааны нэгдсэн төлөвлөгөөтэй болох явдал байв. Энэ үеэр Тусгай Хамгаалалттай Нутгийн удирдлагын газрын дарга Э. Сансарбаяр Хустайд зочилж үйл ажиллагаатай танилцсан юм. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now