Бид жил бүр байгууллагынхаа ажилчидыг сургалтанд хамруулж тэдний мэдлэг боловсрол, харилцаа хандлага, мэргэжлийн чадварыг дээшлүүлэх тал дээр анхаарч ажилладаг. Энэ жилийн тухайд IMACO Consulting Instite-тэй хамтран Байгууллагын дотоод харилцаа хандлага, удирдлагын сэтгэлзүй сэдвээр бүтэн өдрийн сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд манай үндсэн орон тооны 54 ажилчид бүгд хамрагдаж чадсан хүртээмжтэй үр дүнтэй сургалт болж өндөрлөв. Мөн энэ өдөр байгаль хамгаалагчидын цугларалтыг зохион байгуулж цаг үеийн асуудлаар санал мэдээлэл солилцов. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now