5 дугаар сарын 30-ны мэдээ

2019 оны 06 сарын 06

Хустайн Байгалийн Цогцолборт Газрын орчны бүсэд ойролцоогоор 120-140 айл өрх аж төрөн суудаг. Тэдгээрээс зарим өрхүүд малчдын бүлэг үүсгэн амьжиргаагаа дээшлүүлэх тал дээр бие биенээ дэмжин ажилладаг. Манай хамгаалалттай газрын зүгээс орчны бүсийн малчдын бүлгүүдээ мөнгө санхүү болон эд материал, сургалтаар дэмжиж ажилладаг. Энэ удаад орчны бүсийн малчдын бүлгүүдэд Нутгийн иргэдэд тулгуурласан аялал жуулчлал хөгжүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now