Энэ сарын 25-ны өдөр ХБНГУ-ын Байгаль орчны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Rita Schwarzelühr-Sutter тэргүүтэй зочид хүрэлцэн ирж бидний үйл ажиллагаатай танилцав. Тус зочдын бүрэлдэхүүнд KFW банкны төлөөлөгчид мөн багтаж хээрийн аялал хийсний дараа ХЦГТ-ийн байгаль хамгаалагчид судлаачдын байрны шав тавих ёслолд оролцсон юм. Энэ барилга нь KWF банкны санхүүжүүлж буй Биологийн олон янз байдлыг хамгаалж  уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь төслийн хүрээнд баригдаж байгаа билээ. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now